Απόφαση πληρωμής δαπάνης που αφορά εξόφληση συνδρομής έτους 2020 στον ΕυρωπαΙκό Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠΑΔΑ: 6ΖΕΩΟΞΜΓ-ΣΚΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΖΕΩΟΞΜΓ-ΣΚΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-06-22. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα