Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια αντισηπτικών GEL χεριών για το κτίριο της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 86/17-06-2020ΑΔΑ: 9ΛΟΣΟΞΜΓ-75Χ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΛΟΣΟΞΜΓ-75Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-06-25. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα