Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη λήψη υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 70/21-05-2020ΑΔΑ: 6ΑΗ3ΟΞΜΓ-5ΚΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΑΗ3ΟΞΜΓ-5ΚΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-06-22. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα