Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη λήψη υπηρεσιών απολύμανσης και μικροβιοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 74/28-05-2020ΑΔΑ: ΩΓ2ΘΟΞΜΓ-ΥΝΙ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΓ2ΘΟΞΜΓ-ΥΝΙ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-06-19. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα