Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανα΄θεση για την ετήσια ανανέωση του Συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης (PSMA) του SDL Trados Groupshare 2020 για τη ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ από 2-4-2020 έως 1-4-2021, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 41/16-03-2020 (20REQ006447810) και την απόφαση ΔΣ ΕΣΥΠ 590/24-04-2020 (ΑΔΑ ΩΘΖΘΟΞΜΓ-ΣΙΗ).ΑΔΑ: ΨΡΥ8ΟΞΜΓ-2ΩΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΡΥ8ΟΞΜΓ-2ΩΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-20. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber52
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα