Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια τόνερ για τον εκτυπωτή τιμολογίων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 68/18-05-2020.ΑΔΑ: 6Θ7ΒΟΞΜΓ-ΤΩΞ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Θ7ΒΟΞΜΓ-ΤΩΞ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-19. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα