Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμή για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ για το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 67/18-05-2020ΑΔΑ: 62ΛΚΟΞΜΓ-ΥΟΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 62ΛΚΟΞΜΓ-ΥΟΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-20. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα