Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια 5 σταθμών αντισηπτικών χεριών και ανεφοδιασμός αυτών για το κτίριο της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 53/06-05-2020.ΑΔΑ: Ω9ΦΛΟΞΜΓ-ΧΞΙ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω9ΦΛΟΞΜΓ-ΧΞΙ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-19. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber65
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα