Απόφαση έγκρισης δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, για το διάστημα 31/03/2020-29/03/2021, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα ΕΣΥΠ 6/2020ΑΔΑ: ΨΗΥΞΟΞΜΓ-ΛΓΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΗΥΞΟΞΜΓ-ΛΓΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα