ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ CEN/CENELEC, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 391/07-12-2018ΑΔΑ: 6ΡΞΦΟΞΜΓ-4ΧΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΡΞΦΟΞΜΓ-4ΧΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα