Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη δαπάνη μετακινήσεων του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΣΥΠ με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 8/31-01-2020 και την Απόφαση ΔΕΣΥΠ 561/20.ΑΔΑ: Ψ7Π1ΟΞΜΓ-ΥΚΥ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ7Π1ΟΞΜΓ-ΥΚΥ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα