Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια 2 καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητών τηλεφώνων από 13/05 έως 13/06/2020, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. 54/06-05-2020.ΑΔΑ: ΨΞΣΟΟΞΜΓ-Χ0Ν

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΞΣΟΟΞΜΓ-Χ0Ν δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα