ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΚ7Β-ΒΦ5

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΟΝΓΟΚ7Β-ΒΦ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. » ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στις 2011-12-22. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ Μ., Πρόεδρος Δ.Σ., .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα