Απολογισμός Οικονομικής δραστηριότητας και Επιχορηγήσεων έτους 2019ΑΔΑ: Ω70ΞΟΞΜΓ-85Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω70ΞΟΞΜΓ-85Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-02-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

accountTypeΑπολογισμός
timePeriodΈτος
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα