Εξειδίκευση εσόδων και εξόδων ανά μήνα και τρίμηνο Προϋπολογισμού έτους 2020.ΑΔΑ: 6ΟΤΩΟΞΜΓ-0ΨΦ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΟΤΩΟΞΜΓ-0ΨΦ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-02-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
budgetkindΦορέα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα