Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής της δαπάνης που αφορά υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για το μήνα Ιανουάριο 2020 για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 63/10-12-2019ΑΔΑ: 6ΓΓ9ΟΞΜΓ-2ΨΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΓΓ9ΟΞΜΓ-2ΨΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα