Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τη Γραμματεία Διοίκησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 9/10-02-2020ΑΔΑ: ΨΑ3ΤΟΞΜΓ-ΚΤ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΑ3ΤΟΞΜΓ-ΚΤ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber7
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα