Απόφαση εξόφλησης δαπάνης για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, για το μήνα Ιανουάριο 2020ΑΔΑ: 6ΔΠ3ΟΞΜΓ-ΕΛΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΔΠ3ΟΞΜΓ-ΕΛΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα