Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση για τη συντήρηση των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με τη σύμβαση 440/02-01-2020 με ΑΔΑΜ : 20SYMV006184391 και το πρωτ. αίτημα 198/10-12-2019ΑΔΑ: ΨΛΧΕΟΞΜΓ-ΙΞΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΛΧΕΟΞΜΓ-ΙΞΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα