Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εξόδων φιλοξενίας των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 10/10-02-2020ΑΔΑ: Ω9ΗΠΟΞΜΓ-ΡΞ9

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω9ΗΠΟΞΜΓ-ΡΞ9 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber11
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα