Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την επισκευή του PDC SERVER της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 10/30-01-2020ΑΔΑ: ΨΝΥΜΟΞΜΓ-ΞΕΘ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΝΥΜΟΞΜΓ-ΞΕΘ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-02-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα