ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ CEN-CENELEC GUIDE 22ΑΔΑ: 6Λ0ΠΟΞΜΓ-Ρ0Ζ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Λ0ΠΟΞΜΓ-Ρ0Ζ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-02-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

eidosPraxisSyllogikouΣυγκρότηση
typeOfSullogikoΕπιτροπή
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα