Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για την δαπάνη χρέωσης αριθμού εκτυπώσεων του υπό διαχείριση εξοπλισμού (5 φωτοαντιγρα- φικών μηχανημάτων) για το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 για την ΑΛΜ Τυποποίηση;ς του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 212/30-12-2019.ΑΔΑ: Ω7ΓΙΟΞΜΓ-5ΔΖ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω7ΓΙΟΞΜΓ-5ΔΖ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-01-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα