ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤΑΔΑ: 6ΘΙΔΟΞΜΓ-ΟΔΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΘΙΔΟΞΜΓ-ΟΔΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-01-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα