ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ESF ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CEN ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥΑΔΑ: 6Γ51ΟΞΜΓ-214

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Γ51ΟΞΜΓ-214 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-01-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα