Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής που αφορά τη διαμονή κατά την εκτός έδρας μετακίνηση του Προϊστ.Εργ.Μάζας & Δύναμης της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στο Αμύνταιο, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 44/2019 και την εντολή μετακίνησης 60-19.ΑΔΑ: ΨΡ1ΖΟΞΜΓ-435

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΡ1ΖΟΞΜΓ-435 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-12-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα