Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα πρωτ. αιτήματα 47/16-09-2019 και 48/16-10-2019ΑΔΑ: ΩΚ8ΦΟΞΜΓ-5Σ0

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΚ8ΦΟΞΜΓ-5Σ0 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2019-11-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα