Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση για τη αμοιβή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτίριο της ΑΛΜ Τυποποίησης για το μήνα Σεπτέμβριο 2019, σύμφωνα με τη σύμβαση 428/2019-07-10 και το πρωτ. αίτημα 125/2019-07-15.ΑΔΑ: 6Κ9ΝΟΞΜΓ-ΣΤ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Κ9ΝΟΞΜΓ-ΣΤ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα