Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης ηλεκτροδότησης για το μήνα Σεπτέμβριο για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 170/13-10-2019.ΑΔΑ: ΨΤ9ΟΟΞΜΓ-ΑΕ1

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΤ9ΟΟΞΜΓ-ΑΕ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα