Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμής για την δαπάνη ετήσιας ασφάλισης του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ9759 από 27-10-2019 έως 27-10-2020, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 166/25-10-2019ΑΔΑ: 6ΚΨ7ΟΞΜΓ-Η6Ε

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΚΨ7ΟΞΜΓ-Η6Ε δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-11-01. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα