Απόφαση έγκρισης δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλου της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στο Φολίνο της Ιταλίας για το έργο Devops Competences for Smart Cities από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την εντολή μετακίνησης υπ΄αριθμ 51/19 και το πρωτ. αίτημα 1D/16.09.2019ΑΔΑ: 7ΜΑ4ΟΞΜΓ-ΔΑΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7ΜΑ4ΟΞΜΓ-ΔΑΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα