ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MOUSE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ USB ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΠ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑ 169/29-10-2019ΑΔΑ: 68ΘΩΟΞΜΓ-Ω4Ε

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 68ΘΩΟΞΜΓ-Ω4Ε δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-11-04. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber170
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα