Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για υπηρεσίες ύδρευσης περιόδου 12-7 έως 10-10-2019 για το κτίριο της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 169/29-10-2019ΑΔΑ: 9Φ7ΓΟΞΜΓ-ΝΞΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9Φ7ΓΟΞΜΓ-ΝΞΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα