Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-έγκρισης και πληρωμής δαπάνης για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094019245) για το μήνα Σεπτέμβριο 2019 για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 186/2019.ΑΔΑ: 6Η5ΛΟΞΜΓ-5ΦΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Η5ΛΟΞΜΓ-5ΦΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-10-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα