Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων μετακίνησης (εισιτήρια ΜΜΜ) του Προϊστ.Εργ.Διαστατικών Μεγεθών της ΔΦΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την εντολή μετακίνησης 46-19 και την αίτηση ταξιδίου 36/2019.ΑΔΑ: 66ΖΑΟΞΜΓ-ΕΧ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 66ΖΑΟΞΜΓ-ΕΧ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-10-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα