Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμής για την δαπάνη προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 163/03-10-2019.ΑΔΑ: 63Υ4ΟΞΜΓ-Ψ93

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 63Υ4ΟΞΜΓ-Ψ93 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα