Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΣΥΠ στη δεύτερη συνάντηση για το έργο DEVOPS στο Φολίνο της Ιταλίας στις 15-17/10/2019, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 1D/16-09-2019 και την Ε.Μ. 51-19.ΑΔΑ: ΩΖΙ6ΟΞΜΓ-Θ07

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΖΙ6ΟΞΜΓ-Θ07 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
entryNumber161
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα