Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια 25 λίτρων υγρού αζώτου, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 181/2019.ΑΔΑ: ΨΗΧΘΟΞΜΓ-ΕΞΠ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΗΧΘΟΞΜΓ-ΕΞΠ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-10-02. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα