Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την πραγματοποίηση χαμηλού κόστους μηνιαίων δαπανών για το μήνα Σεπτέμβριο για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 161/01-10-2019.ΑΔΑ: 600ΡΟΞΜΓ-ΓΦΞ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 600ΡΟΞΜΓ-ΓΦΞ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-01. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα