Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τη δαπάνη εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας στα πλαίσια συναντήσεων εργασίας των μελών των Τεχνικών Επιτροπών της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 159/01-10-2019.ΑΔΑ: Ω22ΧΟΞΜΓ-289

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω22ΧΟΞΜΓ-289 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-10-01. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα