Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπανών φιλοξενίας των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 45/03-09-2019.ΑΔΑ: 64ΡΨΟΞΜΓ-ΝΘ1

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 64ΡΨΟΞΜΓ-ΝΘ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2019-10-01. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα