Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων σίτισης, του Δ/ντη της ΔΠ & ΕΥ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 29/2019 και την εντολή μετακίνησης 39-19.ΑΔΑ: ΩΑΣ9ΟΞΜΓ-898

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΑΣ9ΟΞΜΓ-898 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα