Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπανών εκτός έδρας, εξόδων μετακίνησης (εισιτήρια) και σίτισης της Προϊστ.Εργ.Ροής & Όγκου της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στα Ιωάννινα, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 31/2019 και την εντολή μετακίνησης 42-19.ΑΔΑ: ΩΑΔΚΟΞΜΓ-ΛΟΟ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΑΔΚΟΞΜΓ-ΛΟΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα