Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής που αφορά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 090000045) για το μήνα Ιούνιο 2019 και στα δύο κτίρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ.ΑΔΑ: 6Ω2ΓΟΞΜΓ-ΣΦ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ω2ΓΟΞΜΓ-ΣΦ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα