Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094019245) για το μήνα Ιούνιο 2019 για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 142/2019.ΑΔΑ: Ω5ΛΧΟΞΜΓ-ΠΤΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω5ΛΧΟΞΜΓ-ΠΤΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα