Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης αντικατάστασης αντλίας αναρρόφησης υδάτων στο νέο κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 141/01-08-2019.ΑΔΑ: Ω6Ι2ΟΞΜΓ-ΧΟ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω6Ι2ΟΞΜΓ-ΧΟ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα