Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής δαπάνης που αφορά παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ ΑΕ (ΑΦΜ: 094549011) και για τα δύο κτίρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στο διάστημα 02/01/2019 έως 01/05/2019.ΑΔΑ: 6ΜΣΑΟΞΜΓ-ΩΧΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΜΣΑΟΞΜΓ-ΩΧΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα