Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός ψηφιακού υγρασιόμετρου με αισθητήρα, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ υπ’ αριθμ.137/22.07.2019.ΑΔΑ: 6ΦΓΩΟΞΜΓ-ΔΣΘ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΦΓΩΟΞΜΓ-ΔΣΘ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα