Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάγκη μετακίνησης του Προϊσταμένου Εργ. Μάζας & Δύναμης της ΔΜΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στο Στρατώνι, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την εντολή μετακίνησης 43-19.ΑΔΑ: 6ΧΝΗΟΞΜΓ-Β7Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΧΝΗΟΞΜΓ-Β7Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber177
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα