Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης και πληρωμής δαπάνης που αφορά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 090000045) για το μήνα Μάιο 2019 στο κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ που βρίσκεται στο Ο.Τ.18.ΑΔΑ: 6ΔΛΑΟΞΜΓ-ΓΝΠ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΔΛΑΟΞΜΓ-ΓΝΠ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-07-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα